เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้เข้าร่วมรับฟังรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." และร่วมประชุม ณ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

ดูรูปเพิ่มเติม