ชวนเยาวชนอายุระหว่าง 14-18 ปี ที่สนใจการสร้างภาพยนตร์เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม นักสร้างเรื่อง ร่วมกับวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์
ระยะเวลาการรับสมัค 31 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2565
               ประกาศผลกิจกรรมทาง Facebook : Content Thailand Academy
               กติกาการรับสมัคร
                        1. เปิดรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง 14-18 ปี ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมต้นหรือมัธยมปลายที่มีความสนใจด้านการผลิตสื่อภาพยนตร์ ทีมละ 5-8 คน โดยไม่จำเป็นต้องอยู่โรงเรียนเดียวกัน แต่ต้องอยู่จังหวัดเดียวกันหรือใกล้เคียงกับที่จัดกิจกรรม แบ่งเป็น
                                - นักเรียนผู้ผลิตผลงาน 5 คน
                                - ครูที่ปรึกษา 1 คน
                                - นักแสดง 2 คน (ไม่บังคับ)
                        2. ทีมผู้สมัครต้องส่งพล็อตเรื่องไอเดียดีๆ ที่อยากเล่าความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ หรือวัฒนธรรม หรือผลิตภัณฑ์ชุมชน ของจังหวัดที่จัดกิจกรรม โดยไม่จำกัดแนวหรือประเภทของสื่อที่จะผลิต กำหนดความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการผลิตภายในค่ายอบรมครั้งนี้ พร้อมกำหนดรูปแบบชิ้นงาน เช่น ภาพยนตร์สั้น มิวสิควีดิโอ หรือสารคดี พร้อมเหตุผลที่สนใจสมัครเข้าโครงการนี้
                        3. แนบสำเนาบัตรประชนชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ร่วมทีมทุกคน พร้อมระบุความรับผิดชอบในทีมอย่างชัดเจน
                        4. โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. 65 - 20 ส.ค. 65 ที่ Facebook : Content Thailand Academy ตามลิงก์ https://forms.gle/NZQ5bv9Y2qpTHXUE7 และส่งใบสมัครภายในวันที่ 20 สิงหาคม โดยสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้เพียง 1 รอบเท่านั้น โดยจะคัดเลือกทีมที่เข้ารอบครั้งละ 5 ทีม ทีมละ 5-8 คน เข้าค่ายอบรม เป็นเวลา 5 วัน ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังต่อไปนี้
                                นครศรีธรรมราช วันที่ 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2565
                                บึงกาฬ วันที่ 21 - 25 กันยายน 2565
                                พัทยา ชลบุรี วันที่ 28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565
                        5. ประกาศรายชื่อทีมที่เข้ารอบ ครั้งละ 5 ทีม ในแต่ละกิจกรรมในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ทาง Facebook : Content Thailand Academy
                        6. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องติดต่อกลับมาภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์และสิทธิ์จะถูกโอนให้ทีมลำดับถัดไป
                        7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องให้ทางโรงเรียนออกจดหมายอนุญาตให้ร่วมทำกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว
                        8. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกทุกทีมต้องเตรียมกล้องถ่ายวิดีโอ คอมพิวเตอร์ laptop ที่มีโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น อาทิ สายชาร์จ แบตเตอรี่ ไมโครโฟนไร้สายมาใช้ในการอบรม
                        9. เมื่อจบการอบรมผู้ร่วมอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากสำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
                        10. ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเตรียมเสื้อผ้าที่เรียบร้อยเหมาะสม พร้อมของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น ยารักษาโรค รองเท้าผ้าใบ รองเท้าแตะ เสื้อกันหนาว เป็นต้น พร้อมปฏิบัติตัวและเชื่อฟังทีมงานผู้อบรมเป็นอย่างดี ไม่ฝ่าฝืนกฎและข้อควรปฏิบัติใดๆ
                 หมายเหตุ
                        1. การเลือกและตัดสินผู้ได้รับการอบรมถือเป็นสิทธิ์ขาดของคณะกรรมการ ไม่สามารถโต้แย้งหรือเปลี่ยนแปลงได้
                        2. ในการอบรมแต่ละรอบอาจมีวิทยากรที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม
                        3. ผู้ที่ได้รับเลือกไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือขอเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
                        4. ทางคณะผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
                        5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่คณะผู้จัดงานกำหนด
 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม