สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนทุ่งสง เจ้าของผลงานคลิปวิดีโอ "สามตัวตรง" ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร จากการประกวดคลิปวิดีโอ "BCG Happy Story: เรื่องนี้ดีต่อใจ" จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รายชื่อนักเรียนเจ้าของผลงาน มีดังนี้
                    1.นายธนชาต ใจหล่อ ม.6/3
                    2.นายนพดล ไกรนรา ม.6/5
                    3.นายณัฐภูมิ ไม้เรียง ม.5/2
                    4.นางสาวพัทธ์ธีรา หมวดทอง ม.5/2
                    5.นายเสฎฐวุฒิ สุขสง ม.4/5
                    6.นายถนอมพงศ์ ไชยพลฤทธิ์ ม.4/5

            โดยมีนายสุรเชษฐ์ บัวแก้ว , นางสาวสิรนุช บุญไทย และ นายวิรวัฒน์ พลประสิทธิ์ เป็นครูที่ปรึกษา ความสำเร็จในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจาก นายนราวุธ สุจิตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง

             สามารถรับชมผลงานได้ที่ https://fb.watch/f0H4EhX9N0/

 

 

 

รูปเพิ่มเติม