สพม. 12 เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเป็น 075-344123 ชั่วคราว
เนื่องจากกำลังปรับปรุงระบบสัญญาณโทรศัพท์ภายใน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

เรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี สพม.12

ประกาศ

ใบสมัคร