ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

เรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี สพม.12

ประกาศ

ใบสมัคร