ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

เรื่อง ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน โครงการครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต วิชาเอกพลศึกษา ปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนขอนหาดประชาสรรรค์

เอกสารแนบ