สพม. 12 เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเป็น 075-344123 ชั่วคราว
เนื่องจากกำลังปรับปรุงระบบสัญญาณโทรศัพท์ภายใน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

เรื่อง ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

เอกสารแนบ