การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564

โรงเรียนในสังกัด สพม.12

สำนักงานเขตพื้นที่

ข้อมูลตำแหน่งว่าง

แบบคำร้องขอย้าย