ติดต่อกลุ่มงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่อยู่:
12/13 หมู่ 2 ถนนกะโรม
ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
80000

โทรศัพท์: โทรศัพท์: 075-345050 ต่อ 104, 120
แฟกซ์: โทรสาร: 075-343575
http://www.sea12.go.th/person

 


5. คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล