ข่าวประชาสัมพันธ์ แก้ไขประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ นั้น

ประกาศฉบับแก้ไขแล้ว

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2018 เวลา 15:39 น.)

 
5. คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล