ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน

สพม.12 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สังกัด สพม.12

ทั้งนี้ ให้มีการทักท้วงได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.12 รายละเอียดตามประกาศดังแนบ

ประกาศ

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2018 เวลา 09:38 น.)

 
5. คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล