ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศผลการประกวดคลิปการสอนออนไลน์ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ในโครงการครูดี วิถีใหม่ภายใต้แนวคิด “สอนดี เห็นผล คนชื่นชม” ประจำปีการศึกษา 2564 

 ประกาศ