ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

เอกสารแนบและใบสมัคร