Home รายการโอนเงิน KTB แจ้งรายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เดือนกันยายน 2566

ปฏิทินปฏิบัติงาน

มิถุนายน 2024
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday417
mod_vvisit_counterYesterday774
mod_vvisit_counterThis week3744
mod_vvisit_counterLast week2734
mod_vvisit_counterThis month10292
mod_vvisit_counterLast month23596
mod_vvisit_counterAll992649

Online : 22
Your IP: 34.239.151.124
,
Today: มิ.ย. 22, 2024
ไม่สามารถ feed URL ที่ระบุไว้ได้.
แจ้งรายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เดือนกันยายน 2566 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2023 เวลา 09:45 น.

แจ้งรายการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เดือนกันยายน  2566

 

วันที่  29  กันยายน  2566

1. ค่าจ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอร์รี่, ค่าบริการอินเตอร์เน็ต, ค่าใช้จ่ายในการประชุม,ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ,ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ,ค่าตอบแทนวิทยากร รายละเอียด

 

วันที่  28  กันยายน  2566

1. ค่าวัสดุเพื่อใช้ในโครงการ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ,เบิกชดใช้เงินยืมทดรองราชการ รายละเอียด

 

วันที่  27  กันยายน  2566

1. ค่าจ้างต่อทะเบียน พรบ.รถยนต์ส่วนกลาง,รายการเงินเดือน Reject, ค่าน้ำดื่ม, ค่าใช้จ่ายในการอบรม,ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ, ค่าใช้จ่ายโครงการ,ค่าจ้างเหมาบริการ รายละเอียด

 

วันที่  26  กันยายน  2566

1. หนี้บุคคลที่ 3 ข้าราชการครู และข้าราชการบำนาญ ประจำเดือนกันยายน  2566,เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ สพม.นศ และสพม.พท, ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ/ค่าจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ/ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ Labboy/ค่าจ้างครูดูแลนักเรียนพักนอน/ค่าจ้างนักการภารโรง/ค่าจ้างครูธุรการโรงเรียน/ค่าจ้างครูพระราชดำริ/ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้สำนักงาน สพม.นศ และ สพม.พท เดือน ก.ย. 66, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ,ค่าใช้จ่ายในการประชุม รายละเอียด

2. ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือนกันยายน 2566 รายละเอียด 

 

วันที่  21  กันยายน  2566

1. เงินยืมราชการ, ค่าใช้จ่ายในการประชุม, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ, ค่าตอบแทน รายละเอียด

 

วันที่  20  กันยายน  2566

1. เงินยืมราชการ, ค่าใช้จ่ายในการประชุม, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ, ค่าตอบแทน  รายละเอียด

2. ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือนกันยายน 2566 รายละเอียด 

 

วันที่  18  กันยายน  2566

1. ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือนกันยายน 2566  รายละเอียด

2. ถอนเงินประกันสัญญา (เงินนอกงบประมาณ) รายละเอียด

 

วันที่  15  กันยายน  2566

1. เบิกเพิ่มเงินยืมราชการ, เบิกชดใช้เงินยืมทดรองราชการ รายละเอียด

2. ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือนกันยายน 2566 รายละเอียด

 

วันที่  13  กันยายน  2566

1. โครงการขับเคลื่อนการนำผลการทดสอบทางการศึกษาฯ (O-NET) รายละเอียด

2. ถอนเงินประกันสัญญา (เงินนอกงบประมาณ) รายละเอียด

3. ค่าน้ำดื่ม, เงินช่วยพิเศษ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ, ค่าใช้จ่ายในการประชุม, ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด สพม.พัทลุง เดือน ส.ค. 66, เงินทุนลิมราช ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รายละเอียด

 

วันที่  12  กันยายน  2566

1. เงินยืมราชการ, ค่าบริการอินเทอร์เน็ต รายละเอียด

2. ค่าเช่าบ้านตกเบิก รายละเอียด

 

วันที่  8  กันยายน  2566

1. Rejetct เงินเดือน, คืนเงิน กบข., เงินยืมราชการ,ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติห้องวิทย์ (Lab boy)/ค่าจ้างเหมาครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือน ส.ค. 66,ค่าจ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็กพิการ สพม.พัทลุง เดือน ก.ค. 66, ค่าตอบแทน,เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ,โครงการขับเคลื่อนการนำผลการทดสอบทางการศึกษาฯ (O-NET) รายละเอียด

2. ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 รายละเอียด

3. ถอนเงินประกันสัญญา (เงินนอกงบประมาณ) รายละเอียด

 

วันที่  5  กันยายน  2566

1. เงินยืมราชการ, ค่าน้ำดื่ม,ค่าจ้างครูธุรการโรงเรียน สพม.นศ เดือน ส.ค. 66,ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม,  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ, ค่าใช้จ่ายในการประชุม รายละเอียด

2. ค่าเช่าบ้านข้าราชการครูในสังกัด สพม.นศ ตกเบิก รายละเอียด

3. ถอนเงินประกันสัญญา (เงินนอกงบประมาณ) รายละเอียด

 

วันที่  1  กันยายน  2566

1. เงินอุดหนุน, ค่าซักรีดผ้าปูโต๊ะ, ค่าตอบแทนจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 รายละเอียด

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 02 ตุลาคม 2023 เวลา 11:48 น.