Home รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน

ปฏิทินปฏิบัติงาน

กุมภาพันธ์ 2024
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 1 2
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday98
mod_vvisit_counterYesterday247
mod_vvisit_counterThis week1286
mod_vvisit_counterLast week3631
mod_vvisit_counterThis month8674
mod_vvisit_counterLast month11528
mod_vvisit_counterAll922551

Online : 8
Your IP: 3.239.9.151
,
Today: ก.พ. 23, 2024
ไม่สามารถ feed URL ที่ระบุไว้ได้.
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Asset_Webmaster1   
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2019 เวลา 18:15 น.

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (ประจำเดือนมกราคม 2567)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (ประจำเดือนธันวาคม 2566)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (ประจำเดือนตุลาคม 2566)

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (ประจำเดือนกันยายน 2566)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (ประจำเดือนสิงหาคม 2566)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2566)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (ประจำเดือนมิถุนายน 2566)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2566)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (ประจำเดือนเมษายน 2566)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (ประจำเดือนมีนาคม 2566)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (ประจำเดือนมกราคม 2566)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (ประจำเดือนธันวาคม 2565)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (ประจำเดือนตุลาคม 2565)

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ประจำเดือนกันยายน 2565)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ประจำเดือนสิงหาคม 2565)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2565)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ประจำเดือนมิถุนายน 2565)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2565)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ประจำเดือนเมษายน 2565)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ประจำเดือนมีนาคม 2565)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ประจำเดือนมกราคม 2565)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ประจำเดือนธันวาคม 2564)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ประจำเดือนตุลาคม 2564)

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ประจำเดือนกันยายน 2564)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ประจำเดือนสิงหาคม 2564)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2564)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ประจำเดือนมิถุนายน 2564)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2564)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ประจำเดือนเมษายน 2564)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ประจำเดือนมีนาคม 2564)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ประจำเดือนมกราคม 2564)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ประจำเดือนธันวาคม 2563)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ประจำเดือนตุลาคม 2563)

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (ประจำเดือนกันยายน 2563)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (ประจำเดือนสิงหาคม 2563)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2563)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (ประจำเดือนมิถุนายน 2563)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2563)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (ประจำเดือนเมษายน 2563)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (ประจำเดือนมีนาคม 2563)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (ประจำเดือนมกราคม 2563)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (ประจำเดือนธันวาคม 2562)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (ประจำเดือนตุลาคม 2562)

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (ประจำเดือนกันยายน 2562)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (ประจำเดือนสิงหาคม 2562)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2562)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (ประจำเดือนมิถุนายน 2562)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2562)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (ประจำเดือนเมษายน 2562)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (ประจำเดือนมีนาคม 2562)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (ประจำเดือนมกราคม 2562)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (ประจำเดือนธันวาคม 2561)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (ประจำเดือนตุลาคม 2561)

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 (ประจำเดือนกันยายน 2561)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 (ประจำเดือนสิงหาคม 2561)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 (ประจำเดือนกรกฎาคม 2561)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 (ประจำเดือนมิถุนายน 2561)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2561)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 (ประจำเดือนเมษายน 2561)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 (ประจำเดือนมีนาคม 2561)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 (ประจำเดือนมกราคม 2561)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 (ประจำเดือนธันวาคม 2560)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 (ประจำเดือนตุลาคม 2560)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 10:27 น.