Home หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ

ปฏิทินปฏิบัติงาน

มิถุนายน 2024
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday129
mod_vvisit_counterYesterday839
mod_vvisit_counterThis week129
mod_vvisit_counterLast week2734
mod_vvisit_counterThis month6677
mod_vvisit_counterLast month23596
mod_vvisit_counterAll989034

Online : 7
Your IP: 100.28.2.72
,
Today: มิ.ย. 16, 2024
ไม่สามารถ feed URL ที่ระบุไว้ได้.
แบบฟอร์มต่างๆ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Asset_Webmaster1   
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2019 เวลา 13:22 น.

» แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน

» เอกสารประกอบการขอเบิกค่าเช่าบ้าน

» ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

» ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

» ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

» สัญญาการยืมเงิน

» บันทึกขออนุญาตใช้รถส่วนตัวเดินทางไปราชการ

» แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online

» ใบเบิกใบเสร็จรับเงิน

» ใบนำส่งเงิน

» ใบนำฝากและใบถอนเงินประกันสัญญา

» ใบเบิกวัสดุสำนักงาน

» ใบสำคัญรับเงิน

» ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร

» บันทึกข้อความ

» แบบฟอร์มขออนุมัติถ่ายเอกสาร

 

≈≈

 

เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 1  พฤษภาคม  2567

» ตัวอย่างเอกสาร ประกอบการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงาน

» เอกสารบรรยายการจัดซื้อจัดจ้าง

 

เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 2  พฤษภาคม  2567

» เอกสารอบรมจนท.การเงินและบัญชีจนท.การเงินและบัญชี

» ู่มือทางบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.2515

» ตัวอย่าง ขอยืมเงิน - ไปราชการ

» ตัวอย่าง ขอเบิกเงิน - ไปราชการ(ไม่ยืมเงิน)

» ตัวอย่าง ขอเบิกเงิน - ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่มขอเบิกเงิน - ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่อดื่ม

» ตัวอย่าง ขอเบิกเงิน - ่าใช้จ่ายในการจัดงาน

» ตัวอย่าง ขอเบิกเงิน - ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

» ตัวอย่าง ขอเบิกเงิน - ค่าสาธารณูปโภค

» ตัวอย่าง ติดตามลูกหนี้เงินยืม

» ตัวอย่าง ขอนุมัติใช้รถส่วนตัว

» ตัวอย่าง บันทึกขอใช้งบประมาณ

≈≈

 

เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 18  พฤศจิกายน  2564

วิชากฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ

วิชากฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

วิชากฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร

วิชาระเบียบค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

วิชาระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

วิชาค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ

เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 19  พฤศจิกายน  2564

แนวทางปฏิบัติ ว845
แนวทางปฏิบัติตามตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
ภาพรวมการทำงานในระบบ e-GP
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ว.693 ลว. 6 สิงหาคม 2564)
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2024 เวลา 16:05 น.