Home แจ้งรับเช็ค แจ้งรายการรับเช็ค ปีงบประมาณ 2563

ปฏิทินปฏิบัติงาน

มีนาคม 2023
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday327
mod_vvisit_counterYesterday408
mod_vvisit_counterThis week2489
mod_vvisit_counterLast week3115
mod_vvisit_counterThis month10175
mod_vvisit_counterLast month15141
mod_vvisit_counterAll803418

Online : 4
Your IP: 18.206.92.240
,
Today: มี.ค. 24, 2023
ไม่สามารถ feed URL ที่ระบุไว้ได้.
แจ้งรายการรับเช็ค ปีงบประมาณ 2563 PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2019 เวลา 11:19 น.

 

แจ้งรายการรับเช็ค ปีงบประมาณ 2563

 

วันที่  25  กันยายน  2563

                 รายการรับเช็คเงินช่วยพิเศษข้าราชการบำนาญเสียชีวิต, อื่นๆ  รายละเอียด

 

วันที่  17  กันยายน  2563

                 รายการโอนเช็คถอนเงินประกันสัญญา  รายละเอียด

 

วันที่  28  สิงหาคม  2563

                 รายการโอนเช็คถอนเงินประกันสัญญา  รายละเอียด

 

วันที่  19  สิงหาคม  2563

                 รายการโอนเช็คถอนเงินประกันสัญญา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการทดสอบ (O-NET)  รายละเอียด

 

วันที่  17  สิงหาคม  2563

                 รายการโอนเช็คค่าเช่าที่ดินวัดร้าง  รายละเอียด

 

วันที่ 21  กรกฎาคม  2563

                 รายการโอนเช็คถอนเงินประกันสัญญา  รายละเอียด

 

วันที่ 3  กรกฎาคม  2563

                 เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ60 ในส่วนของ 30% ที่เหลือของจำนวนนักเรียนชั้นเคลื่อน รายละเอียด

 

วันที่ 24  มิถุนายน  2563

                 รายการโอนเช็คเงินช่วยเหลือภัยพิบัติพายุโซนร้อนปาบึก รายละเอียด

 

วันที่ 15  เมษายน  2563

                 รายการโอนเช็คถอนเงินประกันสัญญา  รายละเอียด 

 

วันที่ 3  เมษายน  2563

                 เงินช่วยพิเศษข้าราชการบำนาญเสียชีวิต, เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 (70%), ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการสอบ O-NET ประจำปารศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.3   รายละเอียด

 

วันที่ 19  มีนาคม  2563

                 ถอนเงินประกันสัญญา   รายละเอียด

 

วันที่ 12  มีนาคม  2563

                 ถอนเงินประกันสัญญา   รายละเอียด

 

วันที่ 19  กุมภาพันธ์  2563

                 เงินอุดหนุนรายการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2/2562, ค่าสาธารณูปโภค(น้ำประปา)ประจำเดือนมกราคม 2563, เงินช่วยพิเศษข้าราชการและข้าราชการบำนาญเสียชีวิต  รายละเอียด

 

วันที่ 27  มกราคม  2563

                 เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (30%) รายละเอียด

 

วันที่ 23  มกราคม  2563

                 รายการโอนเช็คถอนเงินประกันสัญญา  รายละเอียด

 

วันที่ 18  ธันวาคม  2562

                 ประกอบไปด้วยรายการตามรายละเอียดแนบรายละเอียด

หมายเหตุ :

                 1.กรณีถอนเงินประกันสัญญา  เมื่อมีรายการสั่งจ่ายเช็คให้กับผู้รับจ้างแล้ว ทางโรงเรียน (ผู้ว่าจ้าง) ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างนำใบเสร็จรับเงินหรือ

                     ใบสำคัญรับเงินพร้อมสำเนาบัตรประชาชนมารับเช็คได้ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ในวันและเวลาทำการ

                 2.กรณีเงินอุดหนุน (ทุกกรณี)  เมื่อมีรายการสั่งจ่ายเช็คให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนตามรายการดังกล่าวแล้ว  ให้โรงเรียนที่ได้รับ

                    จัดสรรงบประมาณดังกล่าวนำใบเสร็จรับเงินเพื่อรับเช็คได้ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ในวันและเวลาทำการ

                3.กรณีค่าจ้าง ค่าจ้างทำของ  เมื่อมีรายการสั่งจ่ายเช็คให้กับผู้รับจ้างแล้ว ทางโรงเรียน (ผู้ว่าจ้าง) ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างนำใบเสร็จรับเงินหรือ

                    ใบสำคัญรับเงินพร้อมสำเนาบัตรประชาชนมารับเช็คได้ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ในวันและเวลาทำการ

 

 

วันที่  12  พฤศจิกายน 2562

แจ้งรายการค้างรับเช็คประจำเดือนพฤศจิกายน 2562รายละเอียด

 

 วันที่  5  พฤศจิกายน 2562

แจ้งรายการค้างรับเช็คประจำเดือนตุลาคม (ครั้งที่ 2) รายละเอียด

 

หมายเหตุ :

                 1.กรณีถอนเงินประกันสัญญา  เมื่อมีรายการสั่งจ่ายเช็คให้กับผู้รับจ้างแล้ว ทางโรงเรียน (ผู้ว่าจ้าง) ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างนำใบเสร็จรับเงินหรือ

                     ใบสำคัญรับเงินพร้อมสำเนาบัตรประชาชนมารับเช็คได้ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ในวันและเวลาทำการ

                 2.กรณีเงินอุดหนุน (ทุกกรณี)  เมื่อมีรายการสั่งจ่ายเช็คให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนตามรายการดังกล่าวแล้ว  ให้โรงเรียนที่ได้รับ

                    จัดสรรงบประมาณดังกล่าวนำใบเสร็จรับเงินเพื่อรับเช็คได้ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ในวันและเวลาทำการ

                3.กรณีค่าจ้าง ค่าจ้างทำของ  เมื่อมีรายการสั่งจ่ายเช็คให้กับผู้รับจ้างแล้ว ทางโรงเรียน (ผู้ว่าจ้าง) ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างนำใบเสร็จรับเ

 

 วันที่  29  ตุลาคม 2562

แจ้งรายการค้างรับเช็คตามรายละเอียดแนบรายละเอียด

หมายเหตุ :

                 1.กรณีถอนเงินประกันสัญญา  เมื่อมีรายการสั่งจ่ายเช็คให้กับผู้รับจ้างแล้ว ทางโรงเรียน (ผู้ว่าจ้าง) ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างนำใบเสร็จรับเงินหรือ

                     ใบสำคัญรับเงินพร้อมสำเนาบัตรประชาชนมารับเช็คได้ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ในวันและเวลาทำการ

                 2.กรณีเงินอุดหนุน (ทุกกรณี)  เมื่อมีรายการสั่งจ่ายเช็คให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนตามรายการดังกล่าวแล้ว  ให้โรงเรียนที่ได้รับ

                    จัดสรรงบประมาณดังกล่าวนำใบเสร็จรับเงินเพื่อรับเช็คได้ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ในวันและเวลาทำการ

                3.กรณีค่าจ้าง ค่าจ้างทำของ  เมื่อมีรายการสั่งจ่ายเช็คให้กับผู้รับจ้างแล้ว ทางโรงเรียน (ผู้ว่าจ้าง) ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างนำใบเสร็จรับเงินหรือ

                    ใบสำคัญรับเงินพร้อมสำเนาบัตรประชาชนมารับเช็คได้ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ในวันและเวลาทำการ

 

วันที่ 16 ตุลาคม 2562

ประกอบไปด้วยรายการตามรายละเอียดแนบรายละเอียด

หมายเหตุ :

                 1.กรณีถอนเงินประกันสัญญา  เมื่อมีรายการสั่งจ่ายเช็คให้กับผู้รับจ้างแล้ว ทางโรงเรียน (ผู้ว่าจ้าง) ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างนำใบเสร็จรับเงินหรือ

                     ใบสำคัญรับเงินพร้อมสำเนาบัตรประชาชนมารับเช็คได้ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ในวันและเวลาทำการ

                 2.กรณีเงินอุดหนุน (ทุกกรณี)  เมื่อมีรายการสั่งจ่ายเช็คให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนตามรายการดังกล่าวแล้ว  ให้โรงเรียนที่ได้รับ

                    จัดสรรงบประมาณดังกล่าวนำใบเสร็จรับเงินเพื่อรับเช็คได้ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ในวันและเวลาทำการ

                3.กรณีค่าจ้าง ค่าจ้างทำของ  เมื่อมีรายการสั่งจ่ายเช็คให้กับผู้รับจ้างแล้ว ทางโรงเรียน (ผู้ว่าจ้าง) ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างนำใบเสร็จรับเงินหรือ

                    ใบสำคัญรับเงินพร้อมสำเนาบัตรประชาชนมารับเช็คได้ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ในวันและเวลาทำการ

 

วันที่ 10 ตุลาคม 2562

                 ประกอบไปด้วยรายการตามรายละเอียดแนบรายละเอียด

หมายเหตุ :

                 1.กรณีถอนเงินประกันสัญญา  เมื่อมีรายการสั่งจ่ายเช็คให้กับผู้รับจ้างแล้ว ทางโรงเรียน (ผู้ว่าจ้าง) ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างนำใบเสร็จรับเงินหรือ

                     ใบสำคัญรับเงินพร้อมสำเนาบัตรประชาชนมารับเช็คได้ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ในวันและเวลาทำการ

                 2.กรณีเงินอุดหนุน (ทุกกรณี)  เมื่อมีรายการสั่งจ่ายเช็คให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนตามรายการดังกล่าวแล้ว  ให้โรงเรียนที่ได้รับ

                    จัดสรรงบประมาณดังกล่าวนำใบเสร็จรับเงินเพื่อรับเช็คได้ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ในวันและเวลาทำการ

                3.กรณีค่าจ้าง ค่าจ้างทำของ  เมื่อมีรายการสั่งจ่ายเช็คให้กับผู้รับจ้างแล้ว ทางโรงเรียน (ผู้ว่าจ้าง) ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างนำใบเสร็จรับเงินหรือ

                    ใบสำคัญรับเงินพร้อมสำเนาบัตรประชาชนมารับเช็คได้ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ในวันและเวลาทำการ

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2020 เวลา 09:40 น.