วันที่ 11 กันยายน 2566
ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 2) พร้อมด้วย นางสาวรัชนีกร ชูเกลี้ยง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เข้าประเมิน นางสาวอมรรัตน์ โสธารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
 
ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม