งานอำนวยการ

 งานบุคลากร 

 งานบริหารสินทรัพย์

 งาน ICT

  • แนวทางการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บ สพม.นศ ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์มคำขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลด
  • แบบคำขอมี E-mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์มจองห้องประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ดาวน์โหลด