วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการสร้างความสุขในองค์กร เพื่อเพิ่มความสำเร็จในการทำงาน ภายใต้ชื่อ “ใจชื่นบาน งานสำเร็จ” (Happy Workplace) ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้บุคลากรได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข กิจกรรมจัดทุกวันพุธ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
 
ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม