วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะกรรม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ ครั้งที่ 12/2566 โดยมี นายอรรถพล ตรึกตรอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
 
ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม