วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อาวุโสทางการบริหารการศึกษา อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ พร้อมด้วยกิจกรรมต่างๆ แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

 
ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม