วันที่ 6 กันยายน 2565

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มเคลือข่ายห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนโยธินบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม