ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) หลังจากได้รับฟังคำวิจารณ์แล้ว

 ประกาศ