ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 1

 ประกาศ