มติ (ย่อ) อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567