แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2558

คลิกดูรายละเอียด

ปีงบประมาณ 2559

คลิกดูรายละเอียด

ปีงบประมาณ 2560

คลิกดูรายละเอียด

ปีงบประมาณ 2561

คลิกดูรายละเอียด / ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนฯ / ประกาศเพิ่มเติม

ปีงบประมาณ 2562

คลิกดูรายละเอียด

ปีงบประมาณ 2563

คลิกดูรายละเอียด

ปีงบประมาณ 2564

คลิกดูรายละเอียด

ปีงบประมาณ 2565

คลิกดูรายละเอียด

 

 

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 ปีงบประมาณ 2559

คลิกดูรายละเอียด

 ปีงบประมาณ 2560

คลิกดูรายละเอียด

 ปีงบประมาณ 2561

คลิกดูรายละเอียด

ปีงบประมาณ 2562

คลิกดูรายละเอียด

ปีงบประมาณ 2564

คลิกดูรายละเอียด

ปีงบประมาณ 2565

คลิกดูรายละเอียด

 

แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2560

คลิกดูรายละเอียด

ปีงบประมาณ 2561

คลิกดูรายละเอียด

ปีงบประมาณ 2562

คลิกดูรายละเอียด

ปีงบประมาณ 2563

คลิกดูรายละเอียด

ปีงบประมาณ 2564

คลิกดูรายละเอียด