แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2558

คลิกดูรายละเอียด

ปีงบประมาณ 2559

คลิกดูรายละเอียด

ปีงบประมาณ 2560

คลิกดูรายละเอียด

ปีงบประมาณ 2561

คลิกดูรายละเอียด / ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนฯ / ประกาศเพิ่มเติม

ปีงบประมาณ 2562

คลิกดูรายละเอียด

ปีงบประมาณ 2563

คลิกดูรายละเอียด

 

 

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 ปีงบประมาณ 2559

คลิกดูรายละเอียด

 ปีงบประมาณ 2560

คลิกดูรายละเอียด

 ปีงบประมาณ 2561

คลิกดูรายละเอียด

ปีงบประมาณ 2562

คลิกดูรายละเอียด

 

แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2560

คลิกดูรายละเอียด

ปีงบประมาณ 2561

คลิกดูรายละเอียด

ปีงบประมาณ 2562

คลิกดูรายละเอียด