กำหนดการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1 ประจําปี 2565
“สพม.นครศรีธรรมราชเกมส์”
ระหว่างวันที่ 8-31 กรกฎาคม และ 18-19 สิงหาคม 2565
 
ชนิดกีฬา วันแข่งขัน สนามแข่ง
กรกฎาคม สิงหาคม
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 18 19
กรีฑา                                                 28 32 สนามกีฬาชาติตระการโกศล
บาสเกตบอล                 4                                 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
เซปักตะกร้อ 4                                               โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
เปตอง       1 1 1 1                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ฟุตบอล                 4     โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ฟุตซอล             4            
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

 


สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1 ประจําปี 2565
“สพม.นครศรีธรรมราชเกมส์”
ระหว่างวันที่ 8-31 กรกฎาคม 2565
 
ชนิดกีฬา รุ่นกีฬา ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2

กรีฑา

   
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร โรงเรียนทุ่งสง โรงเรียนโยธินบำรุง
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง โรงเรียนชะอวด โรงเรียนทุ่งสง โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย โรงเรียนทุ่งสง โรงเรียนชะอวด โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง โรงเรียนทุ่งสง โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

บาสเกตบอล

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (ทีม A) โรงเรียนสตรีทุ่งสง (ทีม A) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (ทีม B)
โรงเรียนปากพนัง (ทีม B)
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา (ทีม B) โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (ทีม B) โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา (ทีม A)
โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (ทีม B) โรงเรียนโยธินบำรุง (ทีม B) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ (ทีม A)
โรงเรียนสตรีทุ่งสง (ทีม A)
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา (ทีม B) โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา (ทีม A) โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (ทีม A)
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (ทีม B)

เซปักตะกร้อ

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย โรงเรียนโยธินบำรุง โรงเรียนขนอมพิทยา โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง โรงเรียนโยธินบำรุง โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ โรงเรียนขนอมพิทยา
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล โรงเรียนชะอวด
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง โรงเรียนโยธินบำรุง โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์

เปตอง

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา โรงเรียนโยธินบำรุง โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง โรงเรียนขนอมพิทยา โรงเรียนทุ่งสง โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา โรงเรียนโยธินบำรุง โรงเรียนขนอมพิทยา
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช โรงเรียนโยธินบำรุง โรงเรียนนาบอน
โรงเรียนโศภนคณาภรณ์

ฟุตบอล

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง โรงเรียนนพคุณประชาสรรค์ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล โรงเรียนขนอมพิทยา
โรงเรียนนบพิตำวิทยา
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม โรงเรียนบางขันวิทยา
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ

ฟุตซอล

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย โรงเรียนโยธินบำรุง โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ โรงเรียนตระพังพิทยาคม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
โรงเรียนสิชลประชาสรรค์
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง โรงเรียนชะอวด โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
โรงเรียนบางขันวิทยา