กีฬา กรีฑานักเรียน สพม.นครศรีธรรมราชเกมส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

ระเบียบการแข่งขัน กีฬากรีฑานักเรียน สพม.นครศรีธรรมราช เกมส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566