สหวิทยาเขตกัลยาณี

นายสง่า นาวารัตน์ (ประธานสหวิทยาเขต)
ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายสมพงษ์ ปานหงษ์ (รองประธานสหวิทยาเขต)
ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบำรุง
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


นายวิชัย ราชธานี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


ว่าที่ ร.ต.โชคดีเภรีภาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
โทรศัพท์ : -
e-mail : -


 

นางบังอร แป้นคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
โทรศัพท์ : -
e-mail : -