ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

เบอร์โทรศัพท์ : -
E-mail :  
-

 ประวัติ

   

 

ดร.วิมพ์วิภา รักสม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช

เบอร์โทรศัพท์ : 08-4246-2399
E-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 ประวัติ

ดร.ปชานนท์ ชนะราวี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช

เบอร์โทรศัพท์ : 08-5691-7405
E-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ประวัติ