วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566
ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ประชุมคณะทำงานโครงการสร้างความสุขในองค์กร เพื่อเพิ่มความสำเร็จในการทำงาน ภายใต้ชื่อ “ใจชื่นบาน งานสำเร็จ” (Happy Workplace) พร้อมด้วยคณะกรรมการ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
 
ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม