วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566
ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับชมรับฟัง รายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2566 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
 
ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม