ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.12 รับย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2) 9 ตำแหน่ง

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) ในตำแหน่งว่าง 9 ตำแหน่ง กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 20 มกราคม 2560 รายละเอียดดังนี้
1. ประกาศรับสมัคร
2. ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก ประเภททั่วไป และวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
3. ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2017 เวลา 14:05 น.)

 
5. คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล
8.ข้อมูลเชิงสถิติ