วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ติดตามคุณภาพทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ โดย นางสาวศิรัสสุดา แก้วกระจก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม