ประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน สพม.นครศรีธรรมราชเกมส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชาติตระการโกศล) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รูปเพิ่มเติม : 
    วันแรก >> https://photos.app.goo.gl/VRQGkikMPpYGJzBZ6
    วันที่สอง >> https://photos.app.goo.gl/ANmX9VXmvEhv6Cac6
    วันที่สาม >> https://photos.app.goo.gl/VRQGkikMPpYGJzBZ6
 
ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม