วันที่ 10 กันยายน 2566
ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษารักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานเปิดงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคใต้) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช โดยมีว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม