วันที่ 15 กันยายน 2566
ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นางลำไย สนั่นรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย นายชูศักดิ์ ชูช่วย ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 นายวันชัย วงศ์ศิลป์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 คณะกรรมการฯ และนางสาวชุลี วราศรัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล สพฐ. เลขานุการฯ ลงพื้นที่ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 5 ณ ห้องประชุมชั้นลอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
 
ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม