วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566
ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธานในกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและส่งเสริมคุรธรรมจริยธรรม ณ ค่ายพักแรม กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 427 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม