วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566
ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 31 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์ดนตรี ณ ห้างสหไทยพลาซ่า นครศรีธรรมราช
 
ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม