วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยาและมอบนโยบาย แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดย ว่าที่ร้อยตรี โชคดี เภรีภาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยาและคุณครู ให้การต้อนรับ
 
ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม