วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นางสาวรณิดา อินนุพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประชุมเลขานุการกลุ่ม ถอดบทเรียน โครงการสถานศึกษาปลอดภัย ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
 
ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม