วันที่ 16 มกราคม 2567
กิจกรรมงานวันครู 2567 ณ หอประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
 
ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม