วันที่ 16 มกราคม 2567
ดร.วิมพ์วิภา รักสม รองผอ.สพม.นครศรีธรรมราช เข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี ชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา กลุ่มผู้บริหารการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร
 
ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม