วันที่ 21 มกราคม 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จัดสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 21 (21ᵗʰ IJSO) ณ สนามสอบโรงเรียนเบญจมราชูทิศ และ สนามสอบโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
 
ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม