วันที่ 6 พฤษภาคม 2567
 
ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช มอบหมายให้ ดร.ปชานนท์ ชนะราวี และ ดร.วิมพ์วิภา รักสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off โครงการ "สุขาดี มีความสุข" ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ถ่ายทอดสัญญาณจากโรงเรียนวัดเมตารางค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีผู้บริหารระดับสูง สพฐ. เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
 
ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม