วันที่ 17 พฤษภาคม 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ พร้อมด้วยวิทยากรท่านอื่นๆ และทีม Coaching ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

 
ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม