วันที่ 23 พฤษภาคม 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ครั้งที่ 5/2567 โดย นายอรรถพล ตรึกตรอง เป็นประธาน พร้อมด้วยอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 
ภาพ/ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม