วันที่ 4 สิงหาคม 2565

ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการนำนโยบายสู่การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 โดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ โรงเแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม