วันที่ 18-19 สิงหาคม 2565

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช สพม.นครศรีธรรมราช เกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชาติตระการโกศล) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 โดย นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช พิธีเปิดการแข่งมีการแสดงโชว์เปิดสนาม โชว์เต้นบาสโลป ของตัวแทนนักเรียนในสังกัด จำนวน 71 โรงเรียน

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม 1

รูปเพิ่มเติม 2