วันที่ 6 กันยายน 2565

นางวิมพ์วิภา รักสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช พร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประชุมพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ดูแล้วระบบโรงเรียน จำนวน 71 โรงเรียน ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

 

 

 

 

รูปเพิ่มเติม